DỰ ÁN 50,000 ĐỒNG XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON  BẢN DÍU – XÍN MẦN – HÀ GIANG.

DỰ ÁN 50,000 ĐỒNG XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON BẢN DÍU – XÍN MẦN – HÀ GIANG.

Làm việc nhỏ với tình yêu lớn…

If you can’t feed a hundred people, then feed just one.

(St. Teresa Calcutta)

Ngày 26/06/2019, các thành viên trong gia đình TTCL Việt Nam đã cùng chung tay đóng góp hưởng ứng dự án “50,000 đồng xây dựng trường mầm non Bản Díu – Xín Mần – Hà Giang”. Với số tiền đóng góp hơn 24 triệu đồng, công ty TTCL Việt Nam mong muốn góp một phần nhỏ để sớm xây dựng trường học cho các em ở Bản Díu, Xíu Mần, Hà Giang.

Đại diện công ty TTCL Việt Nam trao số tiền tặng chương trình xây trường mầm non

Tới nay, TTCL Việt Nam đã tham gia và đóng góp trong nhiều hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng. Các hoạt động của TTCL Việt Nam không chỉ là giúp xây dựng các công trình, nhà máy tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan truyền để cho mọi người cùng chung tay ươm mầm, chấp cánh tri thức cho các trẻ em vùng cao để các em có nguồn tri thức mạnh mẽ. Từ đó các em có thể vững bước vào đời và cùng đóng góp nhiều hơn cho xã hội.