TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHOÁ HỌC “TRAIN THE TRAINER”

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHOÁ HỌC “TRAIN THE TRAINER”

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng trong công tác đào tạo nhân sự, hiện thực hoá mục tiêu phát triển đội ngũ vững mạnh toàn diện. Hơn thế nữa Ban lãnh đạo Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC) luôn xem yếu tố con người là một trong những nguồn sức mạnh giúp Công ty phát triển bền vững. Vừa qua, Công ty TNHH TTCL Việt Nam đã kết hợp cùng với VPM Academy tổ chức thành công khoá học “Train the Trainer” dành cho các Cán bộ cấp Quản lý và Điều hành của Công ty

 

Khóa học được diễn ra trong 02 ngày từ ngày 10/06/2022 -11/06/2022 (Thứ 6 và Thứ 7). Đây là một trong những bước định hướng cần thiết trong việc nâng cao kỹ năng đào tạo và xây dựng đội ngũ. Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP–‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng) với nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

Đây cũng cũng là dịp để các thành viên cấp độ Quản lý và Điều hành trong đại gia đình TVC có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, suy nghĩ sâu sắc, nhiều khía cạnh trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng của Công ty và xu thế hiện nay.