TTCL Vietnam’s 26th birthday

TTCL Vietnam’s 26th birthday

🏵🏵🏵 Chỉ còn vài giờ nữa, sự kiện Mừng Sinh Nhật 26 năm của TTCL Việt Nam sẽ được khai mạc…Các bạn cảm thấy như thế nào ?📣📣📣
✨✨Cùng nhau đón chờ sự kiện đặt biệt này nhé 💕
🏵🏵🏵In just a few hours, TTCL Vietnam’s 26th birthday event will open… How do you feel ?📣📣
                                                ✨✨Let’s look forward to this special event together💕
 
Có thể là hình ảnh về trong nhà